Arrived issues : Aug - Nov 2020


Сельская новь : вид. терит. громад Троїцького р-ну. - 2020. - 30 жовтня-6 листопада (№ 44)
1(510)
М82
М 243
Москаль, Р.
І цзін. Правильно міркувати, щоб передбачати : вступ до іцзінознавства. - Х. : Акта. - 2018. - 279 с.
323.15:
С81
100-річчя державного органу з питань етнополітики в незалежній Україні як історія захисту національних меншин: державні інституції та міжнаціональні відносини - досвід, виклики, завдання : збірник. - К. : Дух і Літера. - 2019. - 599 с., [7] арк. іл.
821.161.2
В15
Валетов, Я.
Проклятый. Евангелие о Иуды : роман. - Х. : Фоліо. - 2016
м398.831
Р49
Б 824
Рідна колисанка : зб. нар. колискових пісень (з нотним дод. і картою України). - К. : Веселка. - 2019. - 30, [1] с.
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2020. - 8 вересня (№ 163)
Урядовий кур'єр : газ. Кабінету Міністрів України. - 2020. - 8 вересня (№ 173)
Оплата праці. - 2020. - № 17

Починкова, М. М.
Дефініціація "критичне мислення" в науковому педагогічному дискурсі. - // Education and Pedagogical Sciences (Освіта та педагогічна наука) Освіта Донбасу. - 2019. - № 1 (170). - С. 37-48

Михайлова, О. Ю.
Книжкова культура в незалежній Україні: тенденції, виклики, перспективи. - // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. - 2019. - № 2 (50). - С. 60-69
94(477)
Ш92
Штокало, В.
Соборність і самостійність УВО: чин Коновальця. - Т. : Навч. книга - Богдан. - 2019. - 78, [1] с.
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2020. - 15 вересня (№ 168)
Голос України : газ. Верховної Ради України. - 2020. - 16 вересня (№ 169)
Урядовий кур'єр : газ. Кабінету Міністрів України. - 2020. - 12 вересня (№ 177)
Урядовий кур'єр : газ. Кабінету Міністрів України. - 2020. - 15 вересня (№ 178)
Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. - 2020. - № 7
Новый путь : Твой город- твоя газета. - 2020. - 29 октября-5 ноября (№ 44)
Новини Сватівщини. - 2020. - 16-23 вересня
82.161.2
І-48
Ільницький, М.
На перехрестях віку : у 3 кн. - К. : Києво-Могилян. акад. - 2008-
Петрова, О.
У Сєвєродонецьку відзначили День Збройних Сил України. - // Сєвєродонецькі вісті : вид. терит. громади м. Сєвєродонецька. - 2018. - 14-21 грудня (№ 50). - С. 2
Показано 20 (609)